Biuro rachunkowe
  • ponad 20-letnie doświadczenie
  • wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści
  • ogólnokrajowy zasięg
  • szeroki fachlarz usług
Zapraszamy do wpółpracy 89 527 24 56

Biuro rachunkowe w Olsztynie

Centrum Podatkowe sp. z. o. o. jest spółką doradztwa podatkowego. Świadczy usługi między innymi z zakresu:

Występujemy również w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych.

Pozostałe usługi naszego biura rachunkowego

Oprócz pełnej usługi, w obszarach wyszczególnionych powyżej, udzielamy także porad, dotyczących podatku dochodowego od klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, podatku od towarów i usług, spadków, darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatków lokalnych oraz w sprawach karnych skarbowych. Jako biuro rachunkowe sporządzamy również deklaracje i rozliczenia podatkowe.

Zatrudniamy wyłącznie wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w zakresie doradztwa podatkowego oraz rachunkowości. Działamy zarówno lokalnie w Olsztynie jak i na polu międzynarodowym. Współpracujemy między innymi z niemiecką spółką Rewidentów i Doradców Podatkowych Eurodata.

Więcej o naszym olsztyńskim biurze rachunkowym

Centrum Podatkowe powstało w 1996 roku. Olsztyńskie biuro założyła Wanda Sudoł, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od dnia 28 lipca 1997r. Wanda Sudoł jest dyplomowanym doradcą podatkowym. Jako doświadczony specjalista, Wanda Sudoł jest wykładowcą prawa podatkowego, publikuje w prasie regionalnej i czasopismach branżowych, a także sprawuje funkcję biegłego sądowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

Zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Olsztynie, ul. Mrongowiusza 6 lok. 1. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 89 527 24 56