Biuro rachunkowe
  • ponad 20-letnie doświadczenie
  • wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści
  • ogólnokrajowy zasięg
  • szeroki fachlarz usług
Zapraszamy do wpółpracy 89 527 24 56

Doradztwo podatkowe

doradca podatkowy z Olsztyna - Wanda Sudoł

Firma Centrum Podatkowe została założona w 1996 roku przez Wandę Sudoł prowadzącą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

Założycielka Centrum Podatkowego Wanda Sudoł jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W kwietniu 1998 r. Wanda Sudoł zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i jako pierwsza w województwie warmińsko-mazurskim uzyskała wpis ostateczny na listę doradców podatkowych pod nr 00999.
Wanda Sudoł jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Olsztynie, prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego oraz publikuje w czasopismach podatkowych i prasie regionalnej.

1 marca 2000 roku olsztyńska firma Centrum Podatkowe prowadzona przez doradcę podatkowego Wandę Sudoł przekształciła się w Centrum Podatkowe Sp. z o. o. W maju 2003 spółka uzyskała uprawnienia do wykonywania doradztwa podatkowego i rozszerzyła swoją działalność o prowadzenie pełnej rachunkowości i obsługę firm o zasięgu międzynarodowym.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania usług doradztwa podatkowego. Prowadzimy księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencję ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Centrum Podatkowe obsługuje firmy o zasięgu międzynarodowym. Obecnie firma zatrudnia w Olsztynie dziewięciu pracowników, posiadających wyższe wykształcenie specjalistyczne w zakresie rachunkowości, księgową oraz radcę prawnego. Firma współpracuje ściśle z biegłymi rewidentami.

Zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Olsztynie, ul. Mrongowiusza 6 lok. 1. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 89 527 24 56