Biuro rachunkowe
  • ponad 20-letnie doświadczenie
  • wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści
  • ogólnokrajowy zasięg
  • szeroki fachlarz usług
Zapraszamy do wpółpracy 89 527 24 56

Usługi księgowe, rachunkowe, doradztwo

Zakres usług Centrum Podatkowego

Usługi doradztwa podatkowego

Udzielamy podatnikom i płatnikom porad w zakresie spraw z zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatków lokalnych oraz w sprawach karnych skarbowych.
W toczących się postępowaniach podatkowych występujemy jako pełnomocnicy stron na zlecenie podatników. Ponadto sporządzamy odwołania od decyzji organów podatkowych i decyzji urzędów kontroli skarbowych. Sporządzamy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Usługi rachunkowe

Działamy w Olsztynie jako biuro rachunkowe, zajmujemy się prowadzeniem w imieniu i na rzecz podatników ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji zryczałtowanego podatku oraz udzielamy im pomocy w zakresie usług księgowo-rachunkowych.
Zajmuje się również sporządzaniem w imieniu i na rzecz podatników deklaracji i zeznań podatkowych lub udzielaniem im pomocy w tym zakresie.

Dokumentacja płacowa i rozliczenia z ZUS

Prowadzimy kompletną dokumentację płacową oraz rozliczanie pracowników z podatków i składek ZUS.

Przepisy prawne

Sprawdź także

Zapraszamy do naszego biura rachunkowego w Olsztynie, ul. Mrongowiusza 6 lok. 1. Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00 89 527 24 56